Search form

Luka 1:44

44Dana naso meni arenai niso ninitinona amire naso nana tinira mai itia ami yawa sara wero pasi wetia.