Search form

Luka 10:18

18Ago sewa nu numorekare ego senua awa, “Satan nu utura ena duunu gina, awa nu piri-piri meni wuru-were wero osago wenua.