Search form

Luka 10:29

29Ata lo ge ninai ema meni nu nutope zazo nuso wai ewanana waise sero Yesure ego senua awa, “Ota ema arekare kora wanise sai iti?”