Search form

Luka 11:10

10Ema isa towera ami pupinowera; ema tamaira bua inowera ami me tapinowera; ema isa meni so be dago inowera amira isa awa Anutu meni ninitinowia.