Search form

Luka 11:20

20Ota na Anutura putou meni bi tuninowena, are Anutu imata Tua wero nuamunoya amira putou nisokare nana emoko kei awero itewia.