Search form

Luka 11:25

25Ago sero baro so awa wazero kora wetera itia awa gamunoya.