Search form

Luka 11:35

35Are zasimai niso nana mokara itia awa mume wai azu, moka niso saitiro dia weyo.