Search form

Luka 12:5

5Are ema nikare azu wamunowa awa na nimorekare gipamunona awa. Nikare ema nu ema dai betai ape dega niaore amira naira putou nuso nana itia, nu awa azu wewo. Me tona awa. Nikare ema awa azu wewo.