Search form

Luka 12:57

Nakai Tuara ge bere-bere ninanekai.

57Tani ewanana wawise sai awa nikare nitopekare nogoro kaka samuro gamu inowewi?