Search form

Luka 13:14

14Ata yere ibura giti kopi ema nu tini kapai Yesure pumunua. Nera kota, nu Sabat pura amire bama awa kora wenua. Are giti kopi ema meni ema bamere ego senua awa, “Bua waira be 6 itia. Are nikare be amire muwo korawae. Ota nikare pura bere ena ago oko wero awawe.”