Search form

Luka 14:2

2Ata ema zo tama nukai awa Yesu nana zorage kei awenu ginua awa.