Search form

Luka 14:22

22‘Tua, na ge niso dimuro pesunena, ata apamo eni tepo dago itera.’