Search form

Luka 14:29

29ema dapikarago ami nu giro sero ziamunora.