Search form

Luka 14:33

33Are nisokare nana zo meni nena nuso poti atune kaka namu wamunoya, awa nu mai naso wai te oko wamunoya.