Search form

Luka 14:8

8“Nima ema zo meni ataira ana-bona wero ni zawa sai baro nena bamu oko puro nase.