Search form

Luka 15:17

17ego senua awa, ‘Mama nasora bua mai dainiro nora ami nena tame nora. Ata nane meni awa ego itise meri waya betinona.