Search form

Luka 15:29

29Ago wenu mama meni kei awero muro korawai bua inoise nu uzutinua awa. Ago wenu nu ge ina mamere ego senua awa, ‘Na zepa nazo niso nana sou bua inoweni? Na ge niso nazo doiseni? Ata nama otao mamai nasore yawa sara wanisekare wo zo da di namore kaka potamu inowesa.