Search form

Luka 17:18

18Agoro ema 9 dago ewesemuro Anutura zazo bowire de ike nai sogo awa, ema Yudako ami imata gege mia ewa.”