Search form

Luka 17:21

21Noko nukare ge ego sai ine tepo awa, ‘Ei giu! Nu ego itia ewa,’ ota ‘Nu agewa zora ogo itia owa.’ Sana niniu. Anutu imata Tua wero nuai awa nisokare nana soe itia awa.”