Search form

Luka 17:36

36Ema eto buye nuarato na zo pumuro zo duamunona.]”