Search form

Luka 18:11

11Farisayo awa dopero itise moka nuso meni isa ego senua awa, ‘O Anutu, na ema eni ine oko aewa. Ago inoise giro na nimore kokopai tona. Nukare awa bewana wai ema ata taniwaya wai ema ata atai sisai ema awa. Ata na nukare ine oko aewa. Noko, na takis pumai ema ego ine oko aewa.