Search form

Luka 19:23

23Agoro ni nogoro moni naso gita kaka poti benkira namu wisesi? Ago wamesa sia, awa na ewesemuro agewa nusore dai pumamena.’