Search form

Luka 19:41

Yesu meni Yerusalem emo di senua.

41Are Yesu nu mu Yerusalem zorage niro nata bamu awa giro nata emo di senua.