Search form

Luka 2:23

23Awa Tuara lo ge gayai ego itia amira te wewa: “Mai mata mua mai nukare miera nana tinira ena kei awara giro nukare awa Tuara gegenai awa.”