Search form

Luka 2:33

33Yesura mia mama nuto Simion meni numore ge ago senua amira kotumai saisai wewato.