Search form

Luka 2:50

50Ago senu nuto ge amira susu kau wewato awa.