Search form

Luka 20:36

36Anutu meni nukare betaira ena emoko awa-uzenu eriwa, are nukare mai nuso wero noise angelo ine wero itamunora. Nukare noko betai ine tepo awa.