Search form

Luka 21:17

17Ata ema witai ami nimorekare tini kapai pamunora. Awa nera kota, zazo naso awa nisokare nana itia.