Search form

Luka 21:4

4Nera kota, nukare awa omata witai itia ata nukare eni gege Anuture potera. Ata bama ami omata nuso pei-kaka itia awa te potiro tepo wetia. Are nu nena zuma gaero naira zo oko itia.” Ago senua awa.