Search form

Luka 22:33

33Ago senu Petoro meni numore ego senua awa, “Tua, ni benai sorata betaira bayasa na te bayamunona.”