Search form

Luka 22:42

42“Mama, ni yaya naso nana tupia awa gazamu wero giro gazeyo. Ota ni ara tamai nasora kota ara tamai nisora weyo.” [