Search form

Luka 22:62

62Petoro ge awa kotumuro kei damu niro di bamu senua awa.