Search form

Luka 23:16

16Are na sana nu wamu meni dero besara bayamunoya.” Ago senua awa.