Search form

Luka 23:31

31Nukare na ni busu wai ine awa puro niaora potitinora, are ama nukare nikare ni touwai ine awa puro nogo wamunori?” Ago senua awa.