Search form

Luka 23:52

52Ema ami Pilato nana bamuro Yesura woi pumamu senua.