Search form

Luka 24:15

15susauwato Yesu nu nutope kei nusoto nana niro numoreto dai bamunua.