Search form

Luka 3:8

8Nikare duba kapeteniro amire tani duba kapetenaira me awa tamuu. Nikare nitopekare ge ego ine oko sawe, ‘Abraham nu mama nasokare, are Anutura ina ami nasokare nana oko mamunoya.’ Na nimorekare tona ewa. Anutu meni sai omata burara ami te Abrahamra saisibuna kei awamunora. Amira putou nuso nana itia.