Search form

Luka 4:3

3Are Satan meni numore ego senua awa, “Ni Anutura Mai me wero noma giro sasa omata ami ma wai nase.”