Search form

Luka 5:21

21Ago senu lo ge gipai emare Farisayore nukare nutopekare ge saisai toise ina-sa wewa awa, “Ema emi Anutu meni wago inoya, atonua! Ema zo meni pasina disai ine tepo awa. Awa Anutura bua gege.”