Search form

Luka 5:32

32Na ema nuai nuso saramai asinoya awa zawa sana duba kapetenarise oko muna. Tepo awa. Na pasina ema awa zawa sana duba kapetenarise muna awa.” Ago senua awa.