Search form

Luka 7:16

16Ago wenu ema bama witai ami azu inoise Anutura zazo de ike niwa. Ago inoise ego sewa awa, “Nasokai nana soe ena porofete zo kei awetia.” Ago toise sewa awa, “Anutu dubu nuso soremamu kei awetia.”