Search form

Luka 7:34

34Are na Emara Mai meni kei awero nena nise ou nise awawena giro namore ego towewa awa, ‘Giu. Nu ono nai ema. Nu ou wain pena-pana ninowia. Nu takis pumai ema ata Yudara lo ge dai ema amira otao.’ Nikare namore ago towewa.