Search form

Luka 8:19

Yesura mia namisinire.

19Be amire Yesura mia namisinire nukare nuso nana muwa. Ata ema bama witai itiwa, are nukare nuso nana zorage mai ine te kaka wamu wenua.