Search form

Luka 8:55

55Ago senu maira ozana noko munu eya erinua. Ago wenu Yesu meni nena potara naise senua.