Search form

Luka 9:15

15Ago senu bua mai nuso da ago sewa ema bama arumuwa awa.