Search form

Luka 9:27

27Na ge me nimorekare tona awa. Ema eni ego dopero itera ami kaka betamu nuara Anutura putou eramara nana ena kei awai gamunora awa.” Ago senua awa.