Search form

Luka 9:3

3Iyetitinoise numorekare ego senua awa, “Nikare ebete nuamu inoise nena dainiro oko pumawe. Nikare bogita kaitata nena naita wau moni oko pumawe. Nikare tama woi eto oko pumawe.