Search form

Mak 1:15

15Galilaya baro ego senua awa, “Be kei awetia. Anutu imata Tua wero nuamunoya amira be kei awetia. Nikare duba kapeteniro Oziga Ewanana niniwo me wae.”