Search form

Mak 1:7

7Yohane meni Anutura ge ego toisonua awa, “Na gita inona, ata na putou tepo. Ota ema zo ama mamunoya amira putou bamubake. Nune na dainai. Na dupuniro sandol nusora asi besai ine te oko inoya.