Search form

Mak 10:43

43Ata ninekare meni awa ago ine oko wawe. Nisokare nana zo meni ema bamu nisokare wamu wero giro enira ama-zani wero nuaise.